Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 17. 6. 2015 z důvodů vypnutí elektrického proudu v obci Vřesina.

 

Mgr. Lenka Skýbová

ředitelka školy