3. setkání s předškoláky

Školní rok je téměř u konce a naši předškoláci nás naposledy navštívili ve škole, kde bylo pro ně a jejich rodiče připraveno poslední setkání s názvem „ROBOT SEM, ROBOT TAM… VŠUDE, KAM SE PODÍVÁM…“ naši předškoláci nejprve pracovali s geometrickými tvary, ze kterých nejprve vyrobili městečko, poté robota a nakonec si také vyzkoušeli naši „robotí řeč“, kterou využijí v září, až poprvé jako prvňáčci usednou do školních lavic, v hodinách čtení. Naše škola vyučuje čtení GENETICKOU METODOU, která je založena na hláskování (tzv. robotí řeči).

  • Autorem metody je pedagog Josef Kožíšek, který ji v roce 1913 použil v čítance Poupata. Touto metodou se vyučovalo do roku 1951. V roce 1995 PhDr. Jarmila Wágnerová, CSc. využila zkušenosti a myšlenky elementaristy a básníka Josefa Kožíška.

 

  • TATO METODA BERE V POTAZ TO, ŽE DĚTI JIŽ VE ŠKOLCE POZNÁVAJÍ VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA, UMĚJÍ SE VĚTŠINOU PODEPSAT A NAPODOBIT TENTO TVAR JIM NEDĚLÁ VĚTŠÍ PROBLÉMY.
  • V této metodě se neslabikuje. Slabika je sice důležitá v jazyce českém, ale není nezbytná k tomu, aby dítě četlo.
  • Děti se učí nejprve jen velká tiskací písmena, někdy v listopadu, prosinci malá tiskací písmena, poté nastupuje psací podoba písma.
  • Jedná se o metodu zapisovací – co děti přečtou, to od začátku zapisují.
  • Vyvození malých tiskacích písmen probíhá v zimě – snad v průběhu týdne – 14 dnů.
  • Děti se tedy rychleji naučí číst a čtou hned celé věty. Slova jsou nejprve nahrazena znaky a obrázky. Odpadá tedy čtení slabik, které dětem nic neříkají. Kolem Vánoc si děti mohou přečíst první knihu.

Věřím, že naši předškoláci budou stejně tak šikovní jako letošní prvňáčci, kteří mají teď, v měsíci červnu, přečteno celkem více než 40 knih. A jak to vypadalo na našem posledním předškolním setkání?

 

IMG_1100IMG_1102

Daniela Pernicová