Ředitelské volno 1. 4. 2016

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 1. 4. 2016 z důvodů vypnutí elektrického proudu v obci Vřesina.

Mgr. Lenka Skýbová

ředitelka školy