Promítání ve ŠD -Hotel Transylvánie 1

V pátek 8. dubna promítáme pro družinové děti film Hotel Transylvánie 1.

Promítáme od 13 30 hod do 15 00 hod v učebně AJ. V měsíci květnu budeme

promítat druhý díl.