Už jsme plavci!

Každý rok ve druhém pololetí mají druháci a třeťáci v rámci tělesné výchovy plavání. Učíme se plavecký styl kraul, znak a některé další.

Jak naše lekce probíhají? Nejprve máme 15 minut rozplavbu, kdy si hrajeme se spolužáky, dovádíme ve vodě. Pak jdeme do družstev, kde plníme podle pokynů paní učitelek dané úkoly. K tomuto používáme nejrůznější plavecké pomůcky, se kterými se nikdo nebojí. Za odměnu také skáčeme do vody z můstků (i do hluboké vody!). Hlavně už všichni umíme plavat!

Jediné, na co si trošku naříkáme, je teplota vody. Zdá se nám, že je studená. Ta má 27°C přesně podle hygienických norem pro plavecký bazén.

Vše završíme dobrým párkem v rohlíku či nějakými dobrotami v „oříškárně“.

Marie Šupalová

plavani2-1 plavani22-1 plavani16-1 plavani11-1

plavani-PicCollage1