Ukončen sběr kaštanů a žaludů

Na žádost mysliveckého spolku obce Vřesina je sběr od 19. 10. 2016 ukončen.

Děkujeme všem dětem, rodičům a prarodičům za bohatý sběr přírodnin.

Výsledky sběru budou vypsány  na nástěnce v ŠD.