Plavecký kurz dětí z MŠ

S novým školním rokem začal dětem z mateřské školy, jak se již stalo tradicí, plavecký kurz. Po dobrých zkušenostech z minulých let probíhá opět ve wellness areálu Crab v Ostravě-Porubě.  V letošním roce byla kapacita kurzu navýšena, proto se jej účastní nejen nejstarší děti ze třídy „Kuřátka“ a „Berušky“, ale i děti mladší, které mají o tuto aktivitu zájem. Výuka je rozložena do deseti lekcí a probíhá pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Délka lekce je 45 minut a je vždy zakončena krátkým pobytem dětí v sauně.

Cílem plaveckého kurzu je získat kladný vztah k vodě, osvojení si správné techniky dýchání ve vodě, splývání, následné potápění a základní výuka plaveckých pohybů a způsobů. To vše hravou a nenásilnou formou s využitím nejrůznějších plaveckých pomůcek a pomůcek pro zpestření výuky, například skluzavky.

Plavání je jedna z velmi oblíbených aktivit dětí v mateřské škole. Rozvíjí jejich psychomotorické schopnosti, posiluje imunitní systém i celkovou odolnost dětí.

 

Mgr. Mirka Jahodová