Beseda na téma „myslivost“

V pondělí 20. listopadu se v rámci seznamování dětí se zajímavými profesemi a koníčky našich rodičů a prarodičů uskutečnila v sále mateřské školy beseda na téma „myslivost“. Pozvání přijal Ing. Ivo Otáhal, dědeček jednoho z našich dětí, který mezi nás zavítal i se svým loveckým psem Bretem.

Během besedy se děti dověděly mnoho zajímavého ze života lesní zvěře. Jaké druhy u nás žijí, čím se živí v létě i v zimě a jak bychom se měli při vycházkách do přírody ke zvěři chovat, abychom ji nerušili a mohli ji pozorovat. Děti byly také poučeny, čím zvěř v zimním období přikrmovat a poslechly si zvuky, jimiž se určitá zvěř v lese ozývá. Slyšeli jsme  tak například troubení jelena, bekání srnce a podobně.

Beseda byla doplněna množstvím obrázků zvěře a loveckých trofejí. Děti nebyly jen pasivními posluchači, ale nedaly se zahanbit a ukázaly, že i ony již o lesní zvěři lecos vědí.

Na besedu jsme pak v průběhu týdne navázali dalšími činnostmi s cílem rozšířit  znalosti  dětí a vést je ke kladnému vztahu přírodě a všem  živým bytostem.

 Mirka Jahodová