Schůzka a beseda s rodiči na téma „Školní zralost, školní připravenost a zápis do 1. třídy ZŠ ve Vřesině“

Ve čtvrtek 25.ledna  2018  v 15.30 hod se v budově mateřské školy uskuteční schůzka a beseda s rodiči na téma

„Školní zralost, školní připravenost a zápis do 1. třídy ZŠ ve Vřesině.“

Na tuto schůzku zveme všechny rodiče předškolních dětí, které se dle platného školského zákona mají v tomto školním roce  dostavit k zápisu do ZŠ.

Paní ředitelka základní školy, Mgr. Lenka Skýbová, bude přítomné rodiče informovat o termínu a formě zápisu do základní školy ve Vřesině.

Pracovnice PPP v Porubě, Mgr. Kateřina Kaletová, bude informovat o  školní zralosti a  jistě odpoví i na případné dotazy týkající se školní připravenosti a odkladu školní docházky.