Z dobrého si příklad ber, od zlého pryč utíkej!

V naší mateřské škole nezapomínáme na důležitost prevence sociálně patologických jevů. Nebezpečí, která na děti mohou číhat (alkohol, nebezpečné látky, šikana, týrání), jim přibližujeme skrze pohádky.

„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.“ Takto liška lákala Budulínka. Budulínek neposlechl babičku a lišce otevřel. Co potom v noře prožíval? Liščata ho škrábala, tahala za vlasy, ubližovala mu… Nakonec vše ale dobře dopadlo. Skrze dramatizaci děti samy přišly na to, že je důležité poslouchat rodiče, neotvírat cizím lidem a pokud nám někdo ubližuje, říct to rodičům či paní učitelce.

„Sněhurečko dobrý den, vem si jablíčko, jen vem!“ jsou slova macechy z jedné písničky. Podobně mohou i nás cizí lidé lákat, abychom si od nich něco vzali (bonbón, dokonce alkohol či drogy). S dětmi jsme si vyzkoušeli odmítnout sladkost, nenechat se nalákat. V případě, že by nám něco nutili násilím, křičet o pomoc. Zpočátku to nebylo pro děti vůbec jednoduché. Postupně se jim ale dařilo nabízené lákadlo odmítnout.

V každé pohádce jsou dobré a záporné postavy. Ukázali jsme dětem, že nebezpečí zla se objevuje nejen v pohádce, ale také v životě. Vyzkoušeli jsme si, jak proti němu bojovat. Nebát se. Navíc jsme děti motivovali, že je krásné snažit se o to, být dobrý a druhým pomáhat. Prožívat tak radost z dobra.

 

Jana Zavadilová

Digital Camera

Digital Camera