Ani mráz nezadrží nás!

Ani mráz nezadrží nás !

Tento týden byl ve znamení velkého mrazu a inverze. Proto jsme museli naše venkovní aktivity přesunout do MŠ. A nebylo jich málo.

Celý týden jsme se seznamovali s povoláním a řemesly. Hráli jsme si na lékaře, lékárníky, pekaře, zedníky, řidiče, kadeřníky, … a zkusili jsme i hru na kominíky. Bylo velmi zábavné se naučit některým činnostem obvyklým pro různá povolání, seznámit se s nářadím a náčiním typickým pro různé práce. Zkusili jsme si tvoření hádanek slovních i pantomimických. Některá řemesla jsme znázornili v pracovních či výtvarných činnostech, o povoláních jsme si zazpívali písně. Nejzábavnější byly hry a pohybové činnosti spojené s tématem.

Sice to byl zábavný týden, ale už se moc těšíme, až nás mráz a inverze opustí a my budeme moct jít pozorovat práci lidí na vycházkách po okolí naší vesnice.

 

Monika Matuszková