Beseda o bezpečnosti a prohlídka policejních automobilů a motorky

Dne 10.4.2018 naší školu a školku navštívili zástupci Policie České republiky a mluvčí dopravní policie z Ostravy.
V rámci Policie České republiky působí služba dopravní policie.
Úkoly služby dopravní policie spočívají zejména v dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a v kontrole dodržování podmínek provozování silniční dopravy.
Pro děti z mateřské školy a žáky školy si připravili besedu o bezpečnosti a správném chování na cestě do školy . Na školním hřišti si mohly děti prohlédnout policejní auta a motorku. Mohly si také vyzkoušet, jak se na policejní motorce sedí, prohlédnout si vnitřek policejního automobilu a použít klakson a vysílačku.
Na besedě zaznělo mnoho otázek a děti na ně odpovídaly.
Např.: Jak přecházíme přes přechod?
Má tramvaj přednost? Ano, vždy.
Jak se chodí po chodníku? Co mám nosit, když je tma? Jak přecházím, když na přechodu jsou semafory? Jak se budu rozhlížet? Jak se chovat na dětském hřišti, které je v blízkosti cesty? Jak nastupovat a vystupovat z auta? Vždy na chodník, ne na cestu.
Musím se v autě poutat? Musím mít autosedačku?
Musím použít podchod? …
Beseda i prohlídka vozů byla moc zajímavá a dětem se moc líbila.
Vlková