Ředitelské volno

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 7. 5. 2018.

Základní škola ani školní družina nebudou v provozu, včetně odpoledních pronájmů v tělocvičně. V mateřské škole bude probíhat pouze omezený provoz.

Ve Vřesině dne 23. 4. 2018

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy