Den Země

Ve čtvrtek 25. dubna byl v Porubě na Hlavní třídě připraven program ke „Dni Země“. Ve škole jsme si o svátku Země povídali, psali dopisy s přáním, jak o Zemi pečovat, v čem můžeme pomoci, ale vyvrcholením byl právě program v Porubě.

Vypravili jsme se pěkně po svých. Odpočinuli jsme si na Myslivně, posvačili jsme, vyzkoušeli prolézačky, zahráli fotbal. Poté jsme šli na Hlavní třídu. Cesta nám rychle utekla.

Na Hlavní třídě na nás čekalo mnoho stánků s různými soutěžemi, ukázkami dravých ptáků, dále ukázky kynologie, atd. Celá akce měla letos název „Zdravá příroda – zdravý člověk“ a „Zdravě po Ostravě“, což znamenalo alternativní formy dopravy po Ostravě. (Zde jsme si vyzkoušeli kolotoč – jezdili jsme dokola na kolech.) Hodně věcí jsme si mohli sami vyzkoušet, např. vyrobit si vlastní sliz, mýdlo, poznávali jsme, jak žijí zvířata v lese, poznávali jsme je podle parůžků, stop, kožešin. Viděli jsme ukázky kynologů, poznávali jsme dravé ptáky, které jsme si zblízka prohlédli. Seznámili jsme se s bio odpady, s tím, jak správně třídit odpady, atd. Užili jsme si koncert, na kterém vystupovali praví popeláři, zpívali pro nás, také jsme s nimi mohli soutěžit.

Samozřejmě jsme se odměnili zmrzlinou nebo pečenými bramborami.

Zpáteční cesta nám uběhla ještě rychleji, sdělovali jsme si zážitky a ani jsme se nenadáli a už jsme byli u školy. Akce se nám líbila a těšíme se na příští rok.