Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto (klikněte na odkaz):

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná v úterý 19. června v 15:30 v budově mateřské školy.