Projekt “Malí záchranáři a panenka Kiwanis”

Projekt “Malí záchranáři a panenka Kiwanis”
V odpoledních hodinách se žáci naší školy zúčastnili projektu „Malí zachranáři a panenka Kiwanis“.
V jedné třídě se žáci seznámili s panenkami Kiwanis a celým charitativním projektem prostřednictvím moderátorky a herečky Veroniky Poláčkové, ve druhé místnosti se pak seznámili se zásadami první pomoci. Vyzkoušeli si masáž srdce a umělé dýchání na figurině. Dětmi nakreslené panenky pak byly vystaveny na chodbě v 1. podlaží. Vernisáž byla zahájena v 16:00 hodin. Sešli se rodiče a děti, každý s nich mohl finančně přispět. Panenka, kterou vymalovala moderátorka a herečka Veronika Poláčková zůstává ve škole a bude vydražena. Výtěžek bude předán nemocné Šárce.

Vlková