„Pasování předškoláků na školáky…“

       I letos byly naše předškolní děti pasovány na „školáky“.

V pátek, 8.6. 2018, jsme se společně sešli v sále MŠ, kde „předškoláci“ nejdříve předvedli svým rodičům ukázku toho, co se za celý školní rok naučili v anglickém jazyce. Poté nastala ta toužebně očekávaná chvíle… Děti nastoupily za zvuku fanfáry, složily slib, že …“budou vzorní žáci a nikdy žádní poškoláci…“  a slavnostně byly pasovány na děti školou povinné.

Na všechny zúčastněné čekalo výborné pohoštění. Pro děti byla připravena pizza a rodiče mohli vyzkoušet jednohubky s pomazánkami, které jsou dětem přichystávány  v MŠ na svačinky.

Po tomto výborném pohoštění se rodiče se svými dětmi  rozloučili a ponechali své děti, aby si vyzkoušely, jaké to je ,být v noci bez rodičů v MŠ. I tuto velkou zkoušku děti zvládly na jedničku s hvězdičkou.  Hráli jsme si na školní zahradě, šli jsme na podvečerní procházku Vřesinou a po večeři a osobní hygieně nás čekala polštářová bitva a pyžamová párty. Nakonec jsme všichni pln zážitků i únavy ulehli do postýlek a všechna očka se pomaloučku zavřela…

Přejeme všem dětem úspěšný vstup do nové etapy života. Jejich rodičům děkujeme za spolupráci a věříme, že na naší mateřskou školu budou s dětmi vzpomínat v dobrém.

Silvie Gregorová