Znáte AZ HELP?

Víte, co je to AZ HELP? Jedná se o organizaci zajišťující prevenci sociálně patologických jevů. Její služby 2 krát  ročně využívá i naše škola (povinnost prevence rizikového chování vyplývá pro školy ze zákona).

Každoročně nás lektoři (jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé ve speciální pedagogice, v sociální sféře, atd.) navštíví v každém pololetí a mají připravený program zaměřený hlavně na vztahy ve třídě, mezi žáky a spolupráci. Vyskytne-li se nějaký problém, máme my, učitelé, možnost se s nimi  předem domluvit a oni formou her nám pomůžou problémy odhalit a řešit.

Žákům se program líbí, jsou k lektorům vstřícní a upřímní, vždy ochotně spolupracují a hry si užívají a mnohdy je využíváme i v dalších hodinách.

Jsme rádi, že programy jsou preventivní, že opravdu nemusíme řešit závažné problémy. Jen ať tento stav vydrží hodně dlouho.

Marie Šupalová