Hurá za poznáním!

Je tu léto a s ním se blíží dlouho očekávané prázdniny. Tématem pro tento týden ve třídě „Kuřátka“ je tedy cestování a poznávání. Povídáme si s dětmi o tom, co nás o nadcházejících prázdninách čeká, kam se podíváme,  co všechno budeme s rodiči, prarodiči i kamarády podnikat.

Pro některé z dětí už vlastně prázdniny začaly, protože mají první dovolenou za sebou. A nebyla to dovolená ledajaká. Podívaly se například na Kypr, do Řecka a dokonce i do exotického Ománu. O všech těchto zajímavých místech a zážitcích z nich nám samozřejmě povyprávěly.

Společně jsme si prohlédli mapu světa i naší země, ti nejzvídavější se ji pokusili i vybarvit. Všechny děti už vědí, že na planetě Zemi je vody mnohem více, než souše. Položili jsme si tedy s dětmi otázku: „Proč je voda tak vzácná a proč jí musíme šetřit?“ Protože většina vody je slaná a nedá se pít.

Ukázali jsme si i zajímavý pokus s citrónem ve vodě. Děti se měly rozhodnout, zda bude plavat plátek, na kterém je kůra nebo ten bez ní. Názory byly různé, to však nebylo to hlavní. Podstatné je, abychom v dětech probudili zájem o bádání a ukázali jim, jak může být zajímavé a poučné.

Společně jsme zvládli ještě spoustu dalších činností. Zahráli si pohybovou hru „Na žraloka“, „Moře-břeh“, poskládali loďku z papíru a v rámci grafomotoriky jsme procvičovali vázaný oblouk – „Vlny“. Chlapci si při pobytu venku vyrobili malé loďky z kůry a ty pak pouštěli na školní zahradě.

Týden ještě není u konce a  pár zajímavých činností nás ještě čeká. To hlavní dobrodružství však na děti čeká o prázdninách…

Hurá za poznáním!

Mgr. Mirka Jahodová