Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Všechny články, které byly dosud napsané, pojednávaly o dětech a dění kolem naší školky. Dneska bych vám chtěla přiblížit něco málo z práce pedagogického sboru naší MŠ.

Všechny učitelky mají dokončeno pedagogické vzdělání. Ale tím to pro pedagogy nekončí. Vzdělání všech učitelů je neustále rozšiřováno            a doplňováno nejen samostudiem odborných časopisů a knih,                ale hlavně  aktivní účastí na seminářích a školeních s různorodým zaměřením.

Naposledy to bylo dvoudenní školení, ve kterém nám zkušené lektorky předaly své vědomosti a nové nápady týkající se práce s dětskou knihou. Nejen, že jsme si vyzkoušely některé metody a techniky, ale byl nám také představen seznam nových, velmi zajímavých dětských knih.

Veškeré nově nabyté vědomosti a zkušenosti se snažíme využít v naší praxi a tím zlepšit nejen naši práci, ale hlavně obohatit život dětí v MŠ.

Monika Matuszková