Uvítání v novém školním roce

Milí rodiče,

vítáme Vás na stránkách školní družiny a máme pro školní rok 2018/2019 tyto informace.

Pro zaplacení úplaty za ŠD (200,-Kč) musí být povolena inkasní platba. Úplata družiny a platba stravného probíhá jako jedna inkasní platba. Více informací získáte přímo u vedoucí ŠJ paní Klanicové.

Na Vaše děti se těší paní vychovatelky:

    

 Zdeňka Křivá               – 1.oddělení  sovičky (3.třída+4,5tř.)

 

Michaela Strakošová         –  2.oddělení  lištičky  (1.třída)

 

 

Lucie Guňková            –   3.oddělení  žirafky ( 2.třída)

                       

 

Po ukončení výuky děti předává třídní učitelka do družiny, dítě, které opustí prostory školy bez písemné omluvy, nepřebírá  vychovatelka za něj zodpovědnost. Z bezpečnostních důvodů nesmí být taktéž dítě uvolněno na telefonické zavolání.

V samotných třídách mají děti prostor na odpočinek, hry i zájmové činnosti – výtvarná výchova, pracovní, sportovní .Možnost využití školního hřiště, tělocvičny, hudební třídy s klavírem. Činnost jednotlivých oddělení družiny je plně v kompetenci každé vychovatelky, která si vytváří vlastní plán činností.

Společné akce a projekty:- loučení s létem, diskotéka

                                             – podzimní sportovní miniolympiáda

                                             – Kouzlo Vánoc: výroba vánočních ozdob

                                             – účast na Vánočním stromu

                                             – výroba dárečků pro budoucí prvňáčky

                                             – Přijde Mikuláš? Zábavné a soutěživé odpoledne, nadílka

                                             – spolupráce s MŠ a budoucími prvňáčky

                                             – výroba masek na karneval, rej čarodějnic

                                            – karneval v maskách, diskotéka, vyhodnocení nejlepší masky

                                            – možnost přihlášení do různých kroužků, vedené přímo na naší škole

                                              (od října)