Zahájení školního roku 2018/2019

V podnělí 3.9. začíná školní rok 2018/2019. Všichni žáci se sejdou ve svých třídách, kde se uvítají s třídní učitelkou. Společně pak půjdou na slavnostní zahájení školního roku do tělocvičny školy. Po skončení slavnostního ceremoniálu a uvítání prvňáčků se odeberou zpět do tříd, kde se dozví od paní učitelky organizační pokyny k výuce v následujících dnech, pokud budou chtít navštěvovat školní družinu, obdrží zápisní lístek do ŠD od paní vychovatelky a také si přihlásí či odhlásí oběd u vedoucí školní jídelny na pondělí 3.9. V 8:45 pak žáci odcházejí domů, případně jdou do školní družiny.

Rodiče prvňáčků budou mít přibližně od 8:45 do 9:30 třídní schůzky s třídní učitelkou, vychovatelkou školní družiny a vedoucí školní jídelny. Prvňáčci budou po dobu konání třídních schůzek ve školní družině, kde si je po ukončení mohou rodiče vyzvednout.

Upozorňujeme všechny rodiče, že zápis do školní družiny probíhá pouze v pondělí 3.9. a v úterý 4.9. Podrobné informace naleznete zde.