Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro školní rok 2018/2019 bude probíhat v pondělí 3.9. a v úterý 4.9. v době provozu ŠD.

Žáci 2. – 5. tříd obdrží zápisní lístek od paní vychovatelky v pondělí 3.9. během zahájení školního roku. Na druhý den tj. 4.9. jej přinesou zpět vyplněný a podepsaný zákonnými zástupci a odevzdají paní vychovatelce Křivé.

Rodiče žáků 1. třídy obdrží zápisní lístek do ŠD rovněž 3.9. v rámci třídních schůzek, které proběhnou po zahájení školního roku. Mohou jej vyplnit na místě, případně přinést v úterý 4.9. paní vychovatelce Křivé.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

Obecná ustanovení

a) Přijetí dítěte do školní družiny je nenárokové.

b) Přijetí se řídí Kritérii pro přijímání žáků do školní družiny, které je v souladu s vyhláškou MŠMT č.74/2005 v platném znění a jsou platná pro následující školní rok 2018/2019.

c) Děti budou přijímány do školní družiny do výše stanovené kapacity pro daný školní rok.

d) Přijetí dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě:

Dodržení termínu pro odevzdání Zápisového lístku zákonným zástupcem dítěte – tj. 4.9.2018

Splnění Kritérií pro přijímání dětí do školní družiny až do výše stanovené kapacity ŠD – 90 dětí.

 

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2017 /2018

Žáci budou do školní družiny přijímány dle následujícího pořadí:

  1. Žáci 1. a 2. ročníku
  2. Žáci 3. ročníku
  3. Žáci 4. ročníku
  4. Žáci 5. ročníku

 

Pokud nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci určitého kritéria, bude o přijetí

rozhodovat věk dítěte. Přednostně bude v rámci daného kritéria přijato dítě věkově mladší.