Angličtina jako zábava…

„Předškolní věk je jedinečné období, kdy si dítě může osvojit cizí jazyk naprosto přirozeně, podobně jako svou mateřštinu. V tomto věku není výuka cizího jazyka učení, ale zábavná hra…“

Proto výuka angličtiny je v naší MŠ již pár let součásti „Školního vzdělávacího programu: Příroda čaruje – úsměv nám daruje“ a je povinná pro všechny předškolní děti. Předškoláci ze třídy „Berušky“ budou mít od 1.10. výuku „Hravé angličtiny“ vždy v pondělí a středu, starší děti ze třídy „Kuřátka“ vždy v úterý a čtvrtek, od 12. hod. do 13. hod. Třídu „Berušky“ povede p. učitelka Monika Matuszková a třídu „Kuřátka“ p.učitelka  Bc. et Bc. Silvie Gregorová. Výuka je založena na zábavných výukových aktivitách (hry, písničky, poslech příběhů atd.). Opíráme se o vzdělávací program „Cookie and friends“ pro děti 5. -7. let a doplňujeme ho aktivitami z našeho vzdělávacího programu.

Naším záměrem je seznámit děti s anglickým jazykem a tím je připravit na setkání s angličtinou v ZŠ.

Přeji nám všem při výuce angličtiny mnoho zábavy, ale i vědomostí….

 

Silvie Gregorová