Česko-slovenský projekt: Záložky do knih spojují školy

Již několik let se žáci naší školy účastní česko-slovenského projektu Záložka do knih spojuje školy. Vyhlašuje ho Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018. Letos je to již 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a víceletá gymnázia.

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázií a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložky do knihy, na které libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, a vymění si je s žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek školy mohou využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice.
Česko-slovenský projekt bude ukončen 31. října 2018.

Záložky vytvořené našimi žáky v loňském školním roce.

Záložky vytvořené žáky slovenské školy v loňském školním roce.