EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Všichni žáci naší školy si dne 26. září připomněli Evropský den jazyků. Žáci během dopoledne navštěvovali postupně všechny třídy, ve kterých byly připraveny vzdělávací aktivity o různých zemích Evropy.

 

Evropský den jazyků (anglicky European Day of Languagesfrancouzsky Journée européenne des langues) se slaví každoročně 26. září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií.[1] Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.

Na území Evropy se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků, což jsou asi 3 % celkového počtu jazyků na světě. Většina evropských jazyků je indoevropského původu. Od konce 18. století je nejrozšířenějším jazykem v Evropě (jak geograficky, tak počtem rodilých mluvčí) ruština, která v této roli vystřídala francouzštinu. Podle statistik rodilých mluvčí mluví přibližně 150 milionů Evropanů denně rusky, následuje němčina (asi 95 milionů), angličtina a francouzština (po 65 milionech), italština (60 milionů), španělština a polština (po 40 milionech), ukrajinština (30 milionů). Ve studiu cizích jazyků je v současnosti v Evropě nejpopulárnější angličtina, následovaná němčinou, francouzštinou, italštinou, ruštinou a španělštinou.

Petra Hrušková