Práce s knihou v obecní knihovně

Dne 1.11.2018 navštívila 3. třída, na pozvání paní knihovnice Kateřiny Hurníkové, obecní knihovnu. Paní knihovnice si pro žáky připravila jednu z dalších besed o knize.

Byla to beseda, během níž žáci aktivně pracovali s textem. Zamýšleli se nad příběhem, který probouzel žáky k zodpovědnosti a poukazoval na to, že náš život je propojen s životy jiných. Beseda vycházela z knihy Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. od Petry Braunové.

Malý úryvek z této knihy:

Třeťák Filip sedí za domem opřený o zeď a má strach. Právě si uvědomil, že je zločinec! Stal se jím dnes, a nikdo tomu snad ani neuvěří. Copak tenhle bezvadný a hodný, i když trochu divoký kluk by mohl něco takového spáchat? Ani on sám nevěří tomu, co se stalo. A přece! Jak jenom všechno dopadne? Zůstane Filip už navždy zločincem? Autorka nenásilně zakomponovala do děje otázky a odpovědi života, vztahy mezi dětmi i dospělými, pocity, problémy i jejich řešení. 

Vlková Jiřina