Záložky do knih spojují školy – spolupráce

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásili k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 9. ročník československého projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia.

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Žáci naší školy vytvořili záložku do knihy, na které libovolnou technikou ztvárnili téma česko-slovenského projektu Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, a vyměnili si ji s žáky z přidělené partnerské školy (ZŠ Kanianke poblíž Prievidze) ze Slovenské republiky. Výměnu záložek naše škola využila k navázání spolupráce, kontaktů, k poznávání literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice.

Obdrželi jsme od žáků z této školy záložky, informace o jejich škole, městě, regionu,… Také dopisy žáků a paní učitelky, které si z velkým zájmem četli žáci 3.A. Po domluvě s rodiči žáků započala spoluprace formou dopisovaní.

Žáci 3.A třídy s paní učitelkou si začali dopisovat se žáky 4.A třídy z partnerské školy ze Slovenska. Každý žák si vybral dopis jednoho žáka, který ho nejvíce zaujal a pustili jsme se do psaní dopisů a odpovědí. Zaměřili jsme se na knihy, které právě čteme, které máme nejraději a napsali jsme jim také něco málo o sobě. Dopisy jsme vložili do obálky a poslali na adresu jejich školy. Na jejich odpovědi se již těšíme. Překážkou není ani jazyková bariéra, protože žáci se čtením dopisů neměli větší problém.

Vlková Jiřina