Preventivní programy

Ve všech třídách jsou na naší škole realizovány preventivní programy zaměřené na různá témata, tentokrát na nebezpečí spojené s aktivitami na internetu. Pracovník Poradny pro primární prevenci seznámil žáky se základními dovednostmi bezpečné práce na internetu a s riziky sociálních sítí s cílem předcházení kyberšikany a s dalšími riziky spojené s prací na internetu.

Petra Hrušková