Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

V minulém týdnu se v mateřské škole konala beseda rodičů budoucích prvňáčků s pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Kaletovou. Tématem této besedy, kterou pořádáme každoročně, byla školní zralost dětí. Rodiče byli seznámeni s tím, co vše by dítě mělo zvládnout před nástupem do základní školy a prostor byl i pro jejich  případné dotazy.

Ředitelka školy zároveň informovala rodiče o zápisu do první třídy. Ten se letos uskuteční 9. a 10. dubna v době od 14:30 do 17:30. Na konkrétní datum a čas zápisu se rodiče budou moci přihlašovat elektronicky.

Pro snadný přechod dětí z mateřské do základní školy nabízíme i v letošním roce přípravný kurz pro budoucí prvňáčky. Tohoto kurzu se mohou zúčastnit s dětmi i rodiče. Děti se seznámí se svou budoucí paní učitelkou, zvyknou si na nové prostředí a vyzkouší si i to, zda už mají všechny dovednosti, potřebné k nástupu do první třídy.A to vše před zraky rodičů, kteří tak budou mít jedinečnou příležitost vidět své dítě ve školním prostředí v kolektivu vrstevníků.

Přípravná setkání se uskuteční v těchto termínech: 19. února, 19. března, 21. května a 11. června 2019 vždy v 15:30 hodin.

Kurz je zdarma a přihlásit se na něj je možné přímo v mateřské škole na formuláři, který bude umístěn na nástěnce u hlavního vchodu. Dále pak prostřednictvím emailu: skola@zsvresina.cz

Mgr. Mirka Jahodová