Zahraniční návštěva v MŠ

Již podruhé jsme se zúčastnili mezinárodního projektu „EDISON“ (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.).

„Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a kulturou v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.“

Letos naši MŠ a ZŠ navštívily dvě studentky z Číny a Gruzie. Tohoto projektu se v MŠ zúčastnily všechny předškolní děti, které od září čeká povinná školní docházka. První den jsme se v rámci našich jazykových dovedností společně představili a prostřednictvím her a činností jsme studentky seznámili s tím, jakým způsobem se u nás v MŠ vyučuje anglický jazyk.

Druhý den se studentky aktivně zapojily do výuky a prostřednictvím svých prezentací nám představily země svého původu, své zvyky, tradice a kulturu.  Vše probíhalo v angličtině. Děti si tak měly možnost prakticky vyzkoušet, že angličtina opravdu „funguje“ a je dobré se ji učit.

Třetí den jsme pak společně zkoušeli praktickou komunikaci v angličtině.

Tato návštěva byla pro děti velkým přínosem. Nejen je velmi bavila, ale hlavně je obohatila o mnohé zážitky a znalosti. Děti si prakticky vyzkoušely, že i když jsme s angličtinou teprve v začátcích, tak jsme se určitým způsobem společně domluvili a je pro náš život důležitá.

 

Silvie Gregorová

Monika Matuszková