Co si sami vyzkoušíme, to se lépe naučíme!

Člověk, jeho tělo, smysly, zdraví, nemoci a jiná nebezpečí, která na nás mohou číhat. To jsou témata, která nás provázela v posledních dnech. V jednotlivých třídách jsme si to vše přibližovali. Skrze povídání, diskuze, obrázky, ale především prožitkovým učením. Neboť nejlépe si zapamatujeme to, co sami prožijeme. Pojmenovat části těla můžeme na obrázku, ale lépe na kamarádovi, či na panáčkovi, kterého sami vytvoříme. Smysly nejlépe pochopíme, když něco doopravdy ochutnáme, vyzkoušíme si hmat se zavřenými očima apod.

Ve třídě Koťátka jsme se tento týden zaměřili na nebezpečí patologických jevů, jako jsou šikana, nebezpečné látky, lidé, kteří nám mohou ublížit. Tyto nelehká témata jsme prožívali skrze hru a obzvláště dramatizaci. Konkrétně přes pohádky O nezbedných kůzlátkách, O Sněhurce a O Popelce. Děti se skrze pohádku vžily do role kůzlátek, která zlý vlk odtáhl pryč … naštěstí je maminka zachránila. Děti plynule přešly do situace, kdy je cizí člověk (převlečená paní učitelka) lákala na bonbónek. Vyzkoušeli jsme si také nahlas křičet o pomoc. Děti si tak uvědomily, že existují lidé hodní, ale i zlí, a my musíme být opatrní a především vždy poslouchat své rodiče, kteří nás chrání.

 

Jana Zavadilová

bty