Komiksový workshop s panem Vydrou

4. března navštívil naši školu pan Vydra,autor komiksových příběhů, který žáky 3. a 4. třídy  stručně seznámí s komiksem, jeho historií, principy a konkrétním postupem tvorby komiksu.

V další, a nejdůležitější části, se děti samy proměnily ve scénáristy, ilustrátory, ale také režiséry a herce. Rozdělily se do skupin a týmovou prací vytvářely komiks na dané téma.

Svoje výtvory ihned konfrontovaly jednotlivé týmy mezi sebou. Děti si ověřovaly své schopnosti jak po textové, výtvarné i dramatické stránce, zkoušely si svoje prezentační dovednosti a schopnosti pracovat a dělit role v týmu.

Petra Hrušková