Školní družina

Začínáme s dětmi z družiny opět chodit pravidelně na školní hřiště. Prosíme rodiče, aby dětem dali převlečení na ven. Děkujeme.

Školní družina