Projekt MALÝ ŘEMESLNÍK

Na základě zapojení naši mateřské školy do projektu „MAP ORP Ostrava II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 jsme v úterý 9.4. 2019  zahájili pětitýdenní projekt „MALÝ ŘEMESLNÍK“. Tato aktivita je určena pro předškolní chlapce, kteří budou jednou týdně  pod vedením lektorů  vyrábět jednoduchý výrobek.   Cílem tohoto projektu je podpora zájmu dětí o technické a přírodovědné obory a o tradiční řemesla. Všechny náklady  spojené s realizací projektu mají děti bezplatně. Pracovní ponky, nářadí a materiál nám zajistili lektoři ze Světa techniky z Dolní oblasti Vítkovice.

A co předškolní děvčata? Ve stejnou časovou dobu   připravily učitelky  aktivitu i pro ně.    Děvčata se budou věnovat rukodělným činnostem a i ony budou mít z každé lekce výrobek. Náklady na jejich výrobky  však budou hrazeny z  finančních prostředků školy.

První lekci  již máme za sebou. Chlapci se seznamovali s nářadím. Pracovali s kleštěmi na drát, s nůžkami na plech, používali kladívko,  ale dnešním  hlavním  nářadím byla vrtačka. Jejich prvním výrobkem byla udička na ryby.

Děvčata pracovala se žehličkou a ze zažehlovacích korálků si vyrobila přívěsek.

Žádné nářadí jsme nezničili, nikdo se nezranil a lékárničku jsme nepotřebovali. Všechny  děti měly radost ze svých výrobků a již se těší na další lekci.

 

Proč jsme se rozhodly tento projekt realizovat v naši MŠ:

Polytechnická výchova je trendem, který si postupně nachází své místo  i v mateřských školách. Pokud dětem připravíme podmínky k technickým činnostem a k hrám s dětským nářadím, budeme překvapeni, co dokážou vyrobit a s jakým zaujetím a úsilím hledají řešení k dosažení svého cíle. Technika je součástí našeho života, ale technické dovednosti se postupně vytrácejí. Polytechnická výchova přispívá především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Děti mají touhu práci dokončit, i když musí překonat překážky.

 

M. Kudelová