Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2,
písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

  1. Přijatí žáci k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 Žáci jsou uvedeni pod registračními čísly, které jim byly přiděleny při zápisu:

 

2                                                                      3

4                                                                      5

6                                                                      7

8                                                                      9

10                                                                    11

12                                                                    13

14                                                                    15

16                                                                    17

18                                                                    19

20                                                                    21

22                                                                    25

26                                                                    27

28                                                                    29

30                                                                    31

32                                                                    33

 

  1. Odložení nástupu školní docházky o jeden rok

1

23

24

 

Ve Vřesině dne 17. 4. 2019                                                                 Mgr. Lenka Skýbová