Vítání jara

Tradiční „Vítání jara“ letos připadlo na neděli 7. 4. 2019. Do průvodu naší obcí jsme se vydali za krásného slunečného počasí, abychom nad Mařákem a Mařenou vynesli na hřišti U Opusty „slavný súd“.

I když se paní Mařeně v naší obci „ták lubilo“, přesto ji konšelé s dětmi odsoudili k trestu upálení a utopení v Porubce. Doufejme, že jsme definitivně zimu z obce vyhnali a čekají nás jen hezké slunečné dny.

Poděkování za dodržování této krásné tradice, která se v naší obci koná již více než 100 let, patří všem vystupujícím dětem, paním učitelkám, které vystoupení s dětmi jako každoročně pečlivě nacvičily, paní Jitce Kozelkové za fotografování, panu Kudelovi za bezplatné zapůjčení vlečky, rodičům, kteří pomohli s jejím nazdobením, jiným, kteří se zapojili do prodeje voniček a líčení dětí, rodině Hruzíkových a Hankeových za každoroční úschovu „pitíček“pro děti.

Velký dík patří také bývalým paním učitelkám – Marušce Kočí, Oldřišce Novákové a Jarce Borisové – za nového a krásného Mařáka a Mařenu.

Děkujeme zkrátka všem, kteří se do „Vítání jara“ zapojili.

Hana Seibertová