Vřesina v očích dětí.

 

 

Naše vesnice, to je u dětí z mateřské školy ve Vřesině velmi oblíbené téma. Ke konci dubna se tímto tématem zabývaly. Děti se seznamovaly se svou vesnicí a za pomocí výtvarných technik si přiblížily, jak vypadají domy ve Vřesině. Společně si vyrobily mapu vesnice, na které nechyběly domečky se svým číslem popisným. V komunitním kruhu, si děti vytvořily anketu „ Co by přály Vřesině“. Měly spousty nápadů: „Aby byla krásná a čistá, aby měla krásné stromy, aby měla čistou vodu, aby se nikdo nepral a lidé byli veselí“.

Děti si také připomněly osvobození Vřesiny a šly se podívat k pomníku padlých vojáků z první a druhé světové války, kde donesly květiny ze svých domovů.

Během dopoledne děti chodily na vycházky po své vesnici. Navštívily poštu a obecní úřad, kde se setkaly se starostou. Ten je provedl úřadem, ukázal jim svou kancelář a další místnosti, účtárnu i obřadní síň. Pro děti byla návštěva obecního úřadu a setkání se starostou velkým zážitkem.

Ludmila Mateičková