Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dětí do MŠ 2019

Upozorňujeme rodiče přijatých dětí, že společná třídní schůzka ohledně nástupu dětí do MŠ se koná ve čtvrtek dne 13. června 2019 v 15:00 v budově mateřské školy. Prosíme, aby se schůzky zúčastnil alespoň jeden z rodičů dítěte.

Mgr. Lenka Skýbová

ředitelka školy