Přihlášení do ŠD do nového školního roku

Přihlášky do školní družiny do nového školního roku děti dostanou první školní den (2.9.2019). V tento den také mohou jít do družiny, prosíme však rodiče o napsání lístečku na tento den. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 4.9.2019.

Michaela Strakošová