Čteme a pracujeme s pohádkou doma i ve školce.

V rámci projektu „Čteme  a pracujeme s pohádkou doma i ve školce děti  pravidelně dostávaly pohádky, které si odnášely domů. Po přečtení pohádky některým z rodičů či starších sourozenců k ní dokreslily obrázek, ty nejmladší pak obrázek pouze vybarvily a přinesly jej zpět do mateřské školy. Za splněný úkol pak vždy dostaly od paní knihovnice malou odměnu.

Letošní pohádky byly vždy se zvířecími hrdiny: „Čmelák Melák, „O pavoučkovi Poustevníčkovi, „Jak beruška hledala tečky nebo „Jak  se ztratil mraveneček. Dětem se moc líbily a byly pro ně zároveň i poučné.

Cílem naší spolupráce s knihovnou je rozvíjet u dětí zájem o knihy a četbu, mít z ní radost. Děti se učí soustředit, rozvíjí svou představivost, fantazii, řeč, myšlení, rozšiřují si slovní zásobu i vyjadřovací schopnosti.

Projekt spolupráce byl zakončen setkáním v knihovně, kde byly všechny děti odměněny za svou celoroční snahu. Závěrečné ocenění dětí mohlo proběhnout díky grantu za finanční podpory Svazu knihovníků a informativních pracovníků a obecního úřadu.

Ještě jednou děkujeme paní knihovnici Hurníkové a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

 Mirka Jahodová