Dopravní dopoledne se zdravovědou

Blíží se prázdniny, venku je krásně, a tak je dobré si zopakovat pravidla silničního provozu a ukázat si první pomoc, kdyby se náhodou něco stalo.

Proto jsme si ve středu 26. 6. 2019 udělali dopravní dopoledne spojené se zdravovědou. Nejprve se žáci rozdělili do smíšených družstev, kdy v každém družstvu byli max. dva žáci ze stejného ročníku. Každá skupina dostala kartičku, vymyslela si název své skupiny a mohla začít plnit úkoly na stanovištích.

Mnohdy bylo těžší udržet celou skupinu pohromadě než plnit zadané úkoly, ale nakonec všichni vše zvládli a my je za jejich práci chválíme.

Tímto chceme také poděkovat pánům policistům, kteří byli na stanovišti při jízdě na kole a pomáhali žákům u dopravních značek, a také Skautům, kteří měli pro žáky perfektně připravenou zdravovědu. Děkujeme!

Věříme, že se podobná akce zase za rok zopakuje.

 

Mgr. Adéla Podaná