Začal nový školní rok a ze školky se opět ozývají dětské hlásky…

           

            V prvním týdnu nového školního roku si nově přijaté děti zvykají na odloučení od svých rodičů a na změny, které s sebou nástup do mateřské školy přináší. Přestože občas ukápne nejedna slzička, děti se statečně seznamují s denním režimem MŠ, s novým prostředím, učitelkami a učí se fungovat v kolektivu svých vrstevníků.

Pro starší děti byl první týden také plný změn. Ve třídách se vyměnily paní učitelky, některé děti čekala po prázdninách nová třída, ale i přesto přicházely do školky s úsměvem a těšily se na společné hry, sportování, zpívání, zkoumání a bádání.

            V tomto prvním týdnu se s chodem MŠ seznamovaly nejen děti, ale i rodiče. V úterý proběhla informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí a ve čtvrtek schůzka rodičů starších dětí. Rodiče byli seznámeni se školním řádem MŠ, se Školním vzdělávacím programem, s doplňkovými aktivitami, kroužky a akcemi, které jsou pro děti v tomto školním roce připraveny.

            Přeji  nám všem pohodový školní rok 2019/2020…

Gregorová Silvie