První dny v mateřské škole

Prvních pár dnů v mateřské škole je za námi a děti, hlavně ty nejmenší, se již mnohému novému naučily. Poznají svou paní učitelku, značku v šatně, seznamují se postupně s novým prostředím i kamarády. Ti nejodvážnější již  v mateřské škole i přespali. Nejspokojenější jsou však  zatím na našem velkém pískovišti, plném hraček. Podle slov paní kuchařky se zdá, že budou i dobrými jedlíky….

Starší děti, které už prostředí mateřské školy dobře znají, si nejen hrály, ale plnily i složitější úkoly. Kreslily, modelovaly, tančily i zpívaly, pokoušely se o opis svého jména. Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, využívali jsme maximálně k nejrůznějším aktivitám areál školy – hřiště i zahradu.

V příštím týdnu již zahájíme výuku angličtiny pro budoucí předškoláky ze tříd „Berušky“ a „Kuřátka“ a koncem září i oblíbený kurz plavání. Ten absolvují také především nejstarší děti, které o něj projevily zájem. Volná kapacita pak byla naplněna dětmi mladšími. I letos budeme plavat ve wellness areálu CRAB v Ostravě – Porubě.

Další kroužky, které dětem mateřské školy nabízíme, zahájí svou činnost v měsíci říjnu. Jedná se o angličtinu pro mladší děti  a atletiku pro ty, kteří rádi sportují.

 

Mgr. Mirka Jahodová