První dny ve školce :-)))

 

První dny ve školce :-)))

Už celé tři týdny nového školního roku jsou za námi. Pro některé děti a jejich rodiče to byl velmi důležitý mezník v jejich životě. Byly to, pro děti, první dny bez rodičů a taktéž pro rodiče, první dny, kdy své děti svěřili do péče paní učitelek naší mateřské školy. Věřím, že to nebylo jednoduché ani pro jednu stranu.

A tak jsme se snažily s kolegyní připravit pro nové „Koťátka“ příjemné prostředí v naší třídě, snažily jsme se všemi silami ulehčit přechod z rodinného prostředí do prostředí naši MŠ, nejen vlídným slovem, pohlazením, ale i zpěvem, hrami a hlavně seznamováním s novým prostředím a novými kamarády, a taky úzkou spolupráci s rodiči všech dětí.

Myslím si, že se nám to povedlo. Děti už v tak krátkém čase chodí do třídy s úsměvem, zapojují se do činností, zajímají se o nové věci, spolupracují s námi. Zvykly si na zcela nový, jiný režim. Hrají si s novými kamarády. Je to už teď třída plná velmi šikovných dětí.

Monika Matuszková