Ostraváček

V rámci hodiny tělesné výchovy nás ve škole navštívili trenéři Ostraváčku. Ukázali dětem různé hry, které rozšiřují jejich pohybové dovednosti a aktivity s míčem. V rámci hodiny děti rozvíjejí obratnost, rychlost, koordinaci.

Smyslem návštěvy bylo zpestřit hodinu tělesné výchovy, která byla plná her a zábavy a dětem se líbila.

Mimo to mají děti naší školy možnost pravidelně navštěvovat kroužek Ostraváčku s profesionálními trenéry ŠSK Ostrava každé pondělí v tělocvičně naší ZŠ.

Hana Seibertová