Maraton v aerobiku

Dne 15. 10. se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili sportovní akce s názvem „Maraton v aerobiku“, kterou již tradičně pořádá základní škola ve Slezské Ostravě na ulici Bohumínská ve spolupráci s profesionální instruktorkou aerobiku.

Celé dopoledne bylo rozděleno do několika bloků, takže všichni zúčastnění měli možnost vyzkoušet si nejen klasický aerobik, ale i další formu tohoto kondičního cvičení provázeného hudbou – step aerobik a následně také zumbu.

V každé části se děti vždy nejprve naučily základní kroky, ze kterých se pak skládala soutěžní sestava. V posledním bloku pak byly všechny sestavy prezentovány před zraky poroty, která nakonec vybrala ve dvou kategoriích mladších a starších žáků tři nejlepší a nejvytrvalejší cvičence. Ti pak byli za své úsilí odměněni upomínkovými předměty.

I naše škola se tak může pyšnit úspěchem žačky 5. A třídy, Lucie Foretníkové, která se ve své kategorii umístila na krásném třetím místě.

Žák 5. A třídy, Marek Šarik, jako jediný chlapec ze všech zúčastněných dětí, pak získal zvláštní ocenění a obdiv všech přítomných.

Celá akce se velmi zdařila. V tělocvičně vládla správná sportovní atmosféra. Všem zúčastněným cvičícím patří náš obdiv a dík za jejich usilovnou snahu. Lucii Foretníkové pak blahopřejeme za krásné třetí místo.

Petra Buchtová