Podzimní pokusování….

Podzim se ukázal v celé své kráse a děti z MŠ si barevných listů, draků a pobytu venku náramně užívají…“

Tento měsíc byl ve znamení pokusů. Děti se nejdříve teoreticky, ale později i prakticky – pozorováním, experimentováním, popisem a tříděním, seznamovaly se základními podzimními dovednostmi. Třídili jsme listy podle tvaru, barev, počítali s kaštany, pouštěli vyrobené draky a kladli jsme si zvídavé otázky, na které jsme hledali odpovědi, a které jsme vlastnoručně vyzkoušeli.

Umíte vyrobit bramborový škrob? Co udělá oloupaný brambor, když se na něho sahá špinavýma rukama? Jak proudí vzduch? Jak mám pomocí brčka pohnout papírovou kuličkou? Proč léta drak? Co padá rychleji? Kámen nebo list…Proč se šiška ve vlhku zavírá?

Nevíte, děti vám to určitě ukáží…

 

Silvie Gregorová