„Neživou přírodu chraň, život z ní vzniká“

je název celoročního enviromentálního projektu v mateřské škole. Cílem tohoto projektu je vnímat krásu, rozmanitost a hlavně důležitost přírody. Vytvářet k ní pozitivní vztah již od útlého věku, kdy si dítě utváří žebříček hodnot.

Pod pojmem příroda si děti většinou představí zvířata, rostliny, nám však jde tentokrát především o přírodu neživou – Slunce, vodu, vzduch, půdu…. I ta je plná zajímavostí a nebyl by bez ní život.

V průběhu celého školního roku se  budeme blíže seznamovat s jejími základními složkami, budeme je zkoumat, poznávat , experimentovat. Zařadíme také například činnosti, spojené se zvelebováním naší  školní zahrady. Děti získají povědomí o znečišťování přírody  a vytvoří si základy  budoucího odpovědného postoje k přírodě a životnímu prostředí.

V rámci projektu jsme v minulém týdnu zakopali na zahradě mateřské školy předměty z různých materiálů-  skla, plastu, papíru i obyčejné jablko. Na jaře se na označené místo znovu podíváme a již teď jsme zvědaví, co se s nimi stane…

Mgr. Mirka Jahodová