Neživou přírodu chraň, život z ní vzniká

Ve středu jsme s dětmi prožívali další projektový den našeho celoročního enviromentálního projektu s názvem „Neživou přírodu chraň, život z ní vzniká“ (s podtitulem Slunce, vodu, půdu, vzduch, prozkoumáme coby dup). V celoročním projektu chceme blíže poznávat neživou přírodu a lépe ji tak následně chránit. V jednotlivých projektových dnech, které jsou vždy jednou za měsíc, dětem skrze hru, prožitek a pokusy přibližujeme jednotlivé složky neživé přírody. Hned ráno si děti nasadí vyrobený symbol projektového dne (sluníčko), zazpívají si písničku o neživé přírodě (dalo by se říci „naši projektovou hymnu“) a pak se pustí do bádání… V listopadu jsme se zaměřili na vzduch. Děti se seznamovaly se složením vzduchu skrze pohybovou hru, zjišťovaly jeho vlastnosti pomocí pokusů, a ti nejmenší měřily jeho sílu (sílu větru) při pouštění draků ze sáčku. Nezapomněli jsme ani na seznámení s pojmy smog, inverze. Děti si uvědomily, jak moc lidé znečišťují ovzduší. Také nebezpečí při pálení např. plastů v kotli. Dohodli jsme se, že budeme raději plasty třídit! Děti s paní učitelkou nazdobily dožluta krabice, do které od tohoto dne budou plasty vyhazovat.

Máme radost, že děti s nadšením poznávají přírodu a chtějí ji chránit!

 

 

Jana Zavadilová